header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
Mededeling

Woord van de voorzitter

Nieuws afbeelding 22-11

Beste leden,

 

Na 6 jaar zeer enthousiast voorzitterschap ga ik de hockeystick doorgeven. Het voorzitterschap is normaal gesproken een rol voor 3 jaar en in december zit mijn tweede termijn er op.

 

In de jaren 2016-2018 lag mijn focus vooral op het opbouwen van een nieuw bestuur en op het (her)introduceren van sociale evenementen voor alle geledingen. Van spooktochten, Sportways-kampen en de AB-feesten tot aan clinics voor de trimmers en het jaarlijkse familie Paastoernooi.

 

In 2019-2021 lag de focus op hockeytechniek en op corona. In deze periode heeft de TC een groot team en trainersgilde opgebouwd en is er naar wat van de overheid wél mocht zoveel mogelijk aangeboden. Ik ben er trots op dat we ondanks de beperkingen en de gesloten bar niet alleen financieel gezond zijn gebleven maar in ledenaantal zelfs iets zijn gegroeid.

 

Gedurende de gehele zes jaar hebben we hard gewerkt aan het op orde brengen van onze basis. Denk aan de vernieuwde website, de digitale Kreet, cashless betalen, een nieuw tenue, automatisering van de contributie-inning, het miniveldje, het verbouwde clubhuis en de huidige plannen om aankomende zomer mogelijk een waterveld naast het clubhuis aan te gaan leggen. Wanneer we deze droom daadwerkelijk realiseren is dat voor mij de kers op de taart!

 


"Doen wat past"

Mijn credo als voorzitter is altijd geweest dat ik graag wilde doen wat past. En om te weten wat er past moet je de club goed kennen. Daarom was ik in de eerste vier jaar bijna dagelijks uren fysiek op de club aanwezig en stond ik graag zoveel mogelijk (ook hockeyend) tussen de leden. Sinds corona moest het veelal digitaal en mede hierdoor ben ik ook training gaan geven om zoveel mogelijk gevoel te kunnen houden met in dit geval veelal de jeugdleden. Door te weten wat er speelde poogde ik, samen met mijn team, de juiste dingen te doen voor zowel de korte- als de lange termijn.

 

Vergis u niet, het LHC bestuur is niet een groep ouders dat alleen het overzicht houdt en besluiten neemt, het is meer een commissie die vooral heel erg veel de handen uit de mouwen steekt. Na zes jaar gaat mijn nieuwsgierigheid langzaamaan ook uit naar dingen buiten het hockey en kijk er bijvoorbeeld naar uit om zelf nog meer te kunnen gaan sporten. Daarnaast vind ik het van belang dat de club onafhankelijk blijft van individuen en gun ik het ook een ander om voorzitter te gaan worden van onze prachtige club. Om die reden ga ik er dus echt uiterlijk aankomende 31 december mee stoppen.


Idee?

 

Heeft u interesse of kent u iemand die geschikt zou zijn? Laat het ons dan graag weten. Mail het bestuur of spreek een van de bestuursleden gerust aan. Om tot een passende invulling te komen hebben wij drie vrijwillige leden / ouders met echt LHC-dna aangesteld om hier dan eens een open en leuk gesprek over te voeren.

 

Voor wat betreft mijn eigen rol: graag draag ik alles uiteraard goed over. Ook blijf ik actief als vrijwilliger in de rollen als trainer, lid van het technisch hart en voor de organisatie van het Paastoernooi. Maar daarnaast kijk ik er vooral ook naar uit om nog meer als ouder langs de lijn te kunnen genieten. In mijn rol heb ik het voorrecht gehad om heel erg veel leuke mensen te leren kennen. Uiteraard wil ik dan ook nog vele mensen danken. Dat zal ik doen ik doen zodra de nieuwe voorzit(s)ter bekend is. Meldt u zich aan?

 

Sportieve groet,

 

Tom van der Laan - Voorzitter LHC