header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
Mededeling

Van de penningmeester

Nieuws afbeelding 18-9

Beste Leden,

 

Doordat een algemene ledenvergadering nog wel even op zich zal laten wachten vanwege Covid-19 en volgens de statuten van de Lochemse Hockey Club de definitieve contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering, moeten wij als club anders gaan werken. In het verleden werd gewacht met het in rekening brengen van de contributie tot na de algemene ledenvergadering. Dit was dan vaak pas in de 2e helft van november. Relatief laat, gezien het feit dat dan de eerste seizoenhelft er al bijna op zit. Vaker werd ik benaderd door leden waarom dit niet anders kon.

 

Mede in verband met de omstandigheden van Covid-19 en de vraag om de contributie eerder in rekening te brengen, gaan we dit voor het seizoen 2020-21 anders doen. We brengen de contributie in rekening conform de lidmaatschapsbedragen van het vorige jaar. Op deze manier kunnen we voor het einde van september (na opgave zaalhockey) iedereen alvast de voorlopige contributie in rekening brengen. 

Indien er naar aanleiding van de ALV een aanpassing van de contributie noodzakelijk blijkt, zullen we dit in een extra ronde doorvoeren.  Dit zal altijd om kleinere bedragen gaan. 

Bijkomend voordeel is dat leden ruimere spreidingsmogelijkheden krijgen voor hun betalingen.

 

De contributie zal in de week van 21 september via Clubcollect aan u in rekening gebracht worden. U ontvangt hiertoe een e-mail met een link naar de betaalpagina van Clubcollect. Controleer alstublieft uw spam, want het komt voor dat deze e-mail in de spam terecht komt.

 

Dank voor uw medewerking!

 

Marc Seesing

Penningmeester