header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
van 't bestuur

ALV 13 december

Nieuws afbeelding 15-12
Wij gaan graag samen met jullie aan de slag!

In de bijeenkomst van afgelopen woensdagavond zijn de toekomstplannen voor de LHC uiteengezet. De opkomst was groot, dank voor ieders aanwezigheid!

Na de presentatie (zie bijlage) was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen, discussie en nadere toelichting. Daarna werd de mening van de aanwezigen gepeild over het voorstel van het bestuur om met deze plannen verder te gaan werken. Een ruime meerderheid gaf aan enthousiast te zijn over de voornemens (150 vóór en 15 tegen).
 
Wij als bestuur zijn hier natuurlijk heel blij mee, omdat we verder kunnen met het vormgeven van de opzet. Graag zetten we daarbij expertise en mankracht in vanuit onze eigen club. Wij willen voor elke tak een taskforce vormen die samen met ons aan de slag gaat om de diverse voorstellen en ideeën uit te werken en te realiseren.
 
Wil je bijdragen aan één of meer van onderstaande activiteiten? Meld je dan aan!

Nieuw veld
opstellen eisen
wat voor type veld
financiële en technische mogelijkheden
contacten met de gemeente en Vitens.
 
Nieuw clubhuis
opstellen eisen 
architectuur.
 
Sponsoring en financiering
extra sponsoring vinden
financiële mogelijkheden.
 
Voor aanmelding en vragen kun je terecht bij de secretaris van het bestuur van de LHC, Andréeke van Poelje - [email protected]
Bijlage