header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
van 't bestuur

Van de voorzitter_week 17

Nieuws afbeelding 26-4

Beste leden,

Vele ontwikkelingen de afgelopen drie weken. Voor nu even wat extra aandacht van mijn kant gevraagd betreft het afgelopen AB-jeugdfeest en de teamindelingen van aankomend seizoen.

AB-jeugdfeest

Afgelopen zaterdag vond voor de tweede keer dit seizoen het AB-Jeugdfeest plaats. Hoe vindt de organisatie daarvan eigenlijk plaats? Dat werkt als volgt. Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur liggen daar waar dat mogelijk is zoveel mogelijk organisatorische activiteiten bij de jeugdraad. Ofwel omgedraaid, de jeugdraad doet zoveel mogelijk zelf en checkt en verifieert elke stap die ze nemen met het bestuur. Op deze manier ontstaan de leukste ideeën en initiatieven en heeft de jeugdraad enige vrijheid om naar eigen inzicht een feest te organiseren dat zoveel mogelijk aansluit op de leeftijdsfase van de AB-jeugd en hun introducees, wat veelal klasgenoten en in Lochem wonende vrienden zijn.

Welke ideeën en initiatieven zijn dat dan? De jeugdraad bedenkt een thema voor het feest, overlegt met het A-team om een extra tent buiten te zetten, huurt heaters, huurt een dj, regelt via een app- groep met velen dat er vrijwillige ouders op de bewuste feestavond bij de ingang, achter de bar en bij de jassen staan.

Daarnaast verspreiden zij proactief brieven bij buurtbewoners over wanneer het feest plaatsvindt, zodat die zijn voorbereid op het geluid. Zij hebben daar, met ondersteuning van het bestuur, contact over met de gemeente inzake de vergunning hiervoor. Ook is er goed contact met de politie en komen die een aantal keren op de avond langs om te kijken of het allemaal goed verloopt. En zo staan er aan het einde van de avond ouders in een lint richting de rotonde zodat de vertrekkende feestgangers in een rechte lijn richting de rotonde fietsen.

Dan is er natuurlijk het alcoholbeleid. Hiervoor is er niet alleen tassencontrole maar ook een polsbandjes systeem waarbij alleen 18-jarigen een bandje krijgen waarmee zij per keer maximaal twee biertjes bestellen kunnen. Zo wordt ook maximaal voorkomen dat een 18-jarige drankjes bestelt en die aan een minderjarige verschaft.

Afgelopen oktober deden twee gemeentefunctionarissen een steekproef en kwamen onverwachts tijdens het AB-feest op bezoek om controle te doen. Men was onder de indruk van de wijze waarop dit plaatsvond, zij zagen geen minderjarige in overtreding en hebben de Jeugdraad en ons als club hierop sterk gecomplimenteerd.

Tot aan afgelopen zaterdag verliep dit allemaal uitstekend. En eerlijk gezegd was het organisatorisch vanuit de jeugdraad afgelopen weekend wederom uitstekend geregeld, waarvoor dan ook oprecht complimenten en dank aan jullie.

Echter, wij als bestuur hebben ook een taak. Dat wil zeggen dat wij wel algeheel eindverantwoordelijk zijn en blijven voor wat er bij ons op de club plaatsvindt. Dit betekent dat wij zelf eigenaar zijn van het draaiboek dat we samen met de jeugdraad hebben ontwikkeld. Maar daarnaast betekent dat ook dat wij te allen tijde een veilige omgeving willen bieden en garanderen voor de kinderen die de club bezoeken.

Afgelopen zaterdag hebben zich er twee dingen afgespeeld die maken dat wij ons draaiboek zeer stevig naar een hoger niveau tillen willen. Wat hebben wij gemerkt?

Ten eerste denken we te hebben geconstateerd dat een hoop kinderen eerst ergens met elkaar al in een bepaalde mate enige vorm van alcohol hebben genuttigd. Binnen hebben wij een streng beleid en ook aan de poort kijken we de kinderen uiteraard in de ogen. Echter sommige kinderen komen om negen uur ogenschijnlijk kiplekker binnen en zien wij een kwartier later redelijk schommelen omdat de al eerder genuttigde drank dan pas begint te werken. Dat willen we niet.

Hierdoor worden vrijwillige ouders ter plekke geconfronteerd met gevaarlijke situaties die hun oorsprong kennen in een eerdere situatie, buiten de club, waar wij geen enkele invloed op kunnen hebben gehad en dan sta je daar met iemand anders kind dat zich niet lekker voelt.

Maar hoe voorkom je dit? Zijn dat bijvoorbeeld blaascontroles? Dat weten we nog niet. Wel weten we dat we dit sterk gaan evalueren om het over een half jaar wederom in overleg met de gemeente, politie en ouders beter te kunnen doen.

Ten tweede ontstond er helemaal op het einde van het feest toen de muziek uitging enige agressie tussen groepjes jongeren. Ik stond er zelf met andere vaders en moeders middenin en ik kan u zeggen, ook dat wil ik absoluut niet hebben op onze club.

In beide bovenstaande situaties betrof het voor zover mij bekend is, geen leden van de LHC. Betekent dat iets? Mijns inziens vooralsnog niet. De primaire insteek is dat we gastvrij zijn en een veilige omgeving aan willen bieden voor zowel leden als niet leden. Hierop zullen we in de komende weken gaan evalueren.

Begrijp me goed, de kans is groot dat veel van de feestende kinderen het bovenstaande geheel ontgaan is en ik denk oprecht dat het daarom verder een zeer geslaagde avond is geweest en zeker voor herhaling vatbaar. Zo constateerde de politie ook toen zij om 0h20 wederom even kwamen kijken. Als bestuur vinden wij het echter van belang om er goed over te communiceren en ons draaiboek verder te ontwikkelen de komende tijd. Mocht u daarom zelf enige verbeterideeën hebben, laat ons die dan heel graag weten. Ik kom er ruim voor het volgende feest wederom via dit medium bij u op terug.

Nieuwe teamindelingen

Nu ik toch aan het uitleggen ben hoe dingen in zijn werk gaan doe ik dat ook even voor wat betreft het samenstellen van de jeugdteams voor aankomend jaar. Wie besluit wat en waarop? Binnen de club is ons bestuurslid technische hockeyzaken tevens de voorzitter van de Technische Commissie, ofwel de TC. Zij verzorgen met een commissie van negen vrijwilligers het gehele organisatorische proces. De meesten van deze negen vrijwilligers zijn lijncoördinatoren. Met een lijn bedoelen we bijvoorbeeld de meisjes A. Ofwel de meisjes A-coördinator is een ouder die verantwoordelijk is voor de teamindeling van MA1 en MA2. Ook is deze coördinator gedurende het jaar het aanspreekpunt voor de ouders, coaches en trainers van dit team.

Ook bij de 10-minutengesprekken waren zij bij de gesprekken van hun teams aanwezig en ook op woensdag en zaterdag treft u hen met grote regelmaat aan langs de lijn. Dit is een intensieve vrijwilligersrol waar je pedagogische en communicatieve vaardigheden voor hebben moet. Dat verdient veel respect.

De aankomende weken vinden er gesprekken plaats betreft de teamindelingen voor aankomend seizoen. Hiervoor word je als coach en trainer van een team uitgenodigd door de lijncoördinator. Met zijn drieën zullen jullie de kinderen van jullie team bespreken. Vooraf wordt jullie gevraagd om TIPS in te vullen wat staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid. In het gesprek zullen ook pedagogische aspecten aan bod komen. De uiteindelijke beslissingen zullen dus in samenspraak met trainer en coach genomen worden door de lijn coördinator.

Wij zijn geen enorme prestatieclub maar willen wel dat de kinderen zich ontwikkelen, zowel als hockeyer en als kind, en immer met plezier en vanuit overtuiging. Het eerste criteria is dan ook de leeftijd van het kind. Kinderen spelen indien mogelijk immer in hun eigen leeftijdscategorie.

Daarnaast wordt er dus naar TIPS gekeken en met de coach en trainer gesproken. In sommige gevallen zijn teams dan net te klein of net te groot. In dat geval wordt er per kind gekeken waar het op dat moment aan toe is. Heb je de leeftijd van groep 8 en zit je in de brugklas en moet er ééntje van het team naar een team vooruit omdat de aantallen dan beter verdeeld zijn? Dan is de kans groot dat de lijncoördinator eens even bij jouw ouders verifieert of dat wellicht een goede keuze is.

Ook wordt er in een heel klein aantal gevallen een besluit genomen dat voor één of twee kinderen op dat moment misschien op dat moment even teleurstellend is, maar voor veel meer kinderen de enige juiste oplossing, en voor jou uiteindelijk ook. Wilt u daar vooraf of achteraf iets over vertellen of weten? Meld u dan bij de lijncoördinator. Het is elk jaar een enorme uitdaging om dit goed te doen, maar met het team dat we hebben staan, heb ik hier enorm vertrouwen in. Ik ga nu even TIPS invullen want ik zie, terwijl ik dit schrijf, op de WhatsApp, dat ik zelf als coach ook door de lijncoördinator wordt gevraagd dit te doenJ.

Tot op de club en fijne meivakantie!

Tom van der Laan
Voorzitter LHC