header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Contributie

CONTRIBUTIES 2023-2024

Conform de statuten van de vereniging worden de contributies jaarlijks vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 16 november 2023 zijn de volgende contributies vastgesteld voor het seizoen 2023-2024.

Leeftijd (peildatum 1 oktober)

Bedrag

4 jaar

€ 36,75

5 jaar (Kabouter)

€ 68,25

Vanaf 6 jaar (Benjamin)

€ 110,25

Vanaf 7 jaar (F jeugd)

€ 175,87

Vanaf 8 jaar (E jeugd)

€ 236,25

Vanaf 10 jaar (C-D jeugd)

€ 262,50

Vanaf 14 jaar (A-B jeugd)

€ 294,00

Vanaf 18 jaar (Senior)

€ 325,50

Student

€ 231,00

Trimlid

€ 215,25

G-Hockey

€ 141,75

Niet spelend lid

€ 63,00

Bijdrage zaalhockey

€ 57,75

Bijdrage shirts

€ 10,50

Contributiekorting Gezinsmaximum: € 975,00
Uitgangspunt voor de bepaling van gezinskorting is het woonadres van de gezinsleden. Eventuele toeslagen, zoals bijv. zaalhockey of shirtbijdrage, zijn niet inbegrepen in het gezinsmaximum en dienen derhalve aanvullend op het gezinsmaximum betaald te worden.

Studententarief
Aanvraag voor studententarief kan ingediend worden bij de penningmeester. Bij de aanvraag dient een kopie van de studentenkaart bijgevoegd te worden.

Periodekorting
Voor wie tijdens het seizoen lid wordt gelden de volgende kortingen:

Aanmelden tot en met 31 december: 0%
Aanmelden vanaf 1 januari tot en met 31 maart: 35%
Aanmelden vanaf 1 april: 70%

Betaling contributie
U kunt betalen via automatische incasso of met iDEAL, dit kunt u op de betaalpagina aangeven. Indien u niet via automatische incasso wenst te betalen, geldt er een toeslag van € 10 euro. Op de betaalpagina kunt u, indien uw heeft gekozen voor automatische incasso, er voor kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in drie termijnen (met een tussenpoos van telkens 60 dagen). Indien u kiest voor gespreide betaling, betaalt u € 7,50 administratiekosten.

De contributie (ook bij termijnbetaling) dient betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Wanneer per die datum geen betaling is ontvangen, is er een boete van € 10 van toepassing.
Indien de contributie (of termijn) niet binnen 30 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaldatum is ontvangen wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau en kan het bestuur besluiten het lid te schorsen. Dit zal op de internetsite van de LHC worden gepubliceerd. De schorsing ontslaat het lid niet tot de verplichting om de contributie te voldoen. Schorsing betekent dat er door het betreffende lid niet gespeeld noch getraind kan worden. Bij een contributie achterstand van meer dan drie maanden kan het bestuur besluiten tot opheffing van het lidmaatschap van de LHC. In alle gevallen zal de KNHB hierover worden ingelicht.

Het bestuur staat open voor het treffen van betalingsregelingen. Hiervoor dient men een schriftelijk verzoek in te dienen bij de penningmeester ([email protected]).

Eventuele rechtstreekse betalingen aan de LHC kunnen voldaan worden via het rekeningnummer: NL29 ABNA 0627 1729 38.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande neemt u dan contact op met de penningmeester.

Voor meer informatie over ClubCollect/NLCollect wordt u verwezen naar de website https://www.clubcollect.com/nl/