header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

Privacywetgeving

Persoonsgegevens ( privacywet)

Gegevensvastlegging 

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen zijn opgenomen in deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina is te lezen welke gegevens bij Lochemse Hockey Club verwerkt en opgeslagen worden. Heb je daar vragen of opmerkingen over, neem dan gerust contact op met de Voorzitter, die kan in de rol van "functionaris gegevensverwerking” tekst en uitleg geven.

Lochemse Hockey Club zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een verenigingsdoel/belang mee gediend is en zal zich daarbij houden aan haar privacy-statement
Op de (besloten) club en hockeyvelden worden regelmatig beelden gemaakt welke geplaatst worden op onze diverse media kanalen, door het betreden van het terrein maakt iedereen kans in beeld gebracht te worden.

Ledenadministratie 

In de statuten van de vereniging is in artikel 4.1 en 5 vastgelegd:

"De vereniging kent seniorleden, juniorleden, leden van verdienste en ereleden. Het lidmaatschap vangt aan na acceptatie door het bestuur van een schriftelijke aanmelding”.

Vastgelegd worden naam en adresgegevens, geboortedatum, soort lidmaatschap, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer.

Van de via automatische incasso ontvangen contributiebedragen worden in de ledenadministratie alleen de betaaldatum vastgelegd. In de financiële administratie worden geen persoonsgegevens van de leden vastgelegd. De gegevens vastgelegd in de ledenadministratie zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.

Evenementen

Bij (club)evenementen worden de volgende gegevens vastgelegd: datum en naam evenement, naam van de vrijwilligers. De registratie is alleen voor intern gebruik. Bij calamiteiten kan inzage aan bevoegde instanties gegeven worden.

Beeldmateriaal


Tijdens trainingen en/of wedstrijden kunnen foto’s en video’s (sfeer, actie) gemaakt worden welke we graag via de diverse mediakanalen van Lochemse Hockey Club presenteren aan geïnteresseerden.

Vrijwilligers

Van de vrijwilligers van de vereniging worden in verband met verzekeringsaspecten diverse gegevens vastgelegd.

Naast naam en adresgegevens zijn dat: telefoonnummer, emailadres en gegevens contactpersoon bij calamiteiten.

De vereniging heeft een sleutellijst. Hierop wordt bijgehouden aan welke vrijwilligers (naam) wanneer welke sleutels verstrekt zijn. De registratie is alleen voor intern gebruik. Bij controles en/of calamiteiten kan inzage aan bevoegde instanties gegeven worden.

Functionaris gegevensverwerking


De functie "functionaris gegevensverwerking” wordt bij de Lochemse Hockey Club toegekend aan de voorzitter.

Autoriteit Persoonsgegevens

Alle en actuele informatie over bescherming van persoonsgegevens, met onder andere de privacy rechten en voorbeeldbrieven, is te vinden op de website van de landelijke organisatie Autoriteit Persoonsgegevens.