header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
Mededeling

Corona-update per 28 november 2021

Nieuws afbeelding 28-11

De lockdown per zondag 28 november om 17.00 én de andere maatregelen die zijn afgekondigd hebben helaas ook impact op het verenigingsleven en de hockeysport. 

 

De persconferentie van vrijdagavond 26 november bracht Nederland helaas weer nieuwe coronamaatregelen. De besmettingscijfers zijn dusdanig dat deze nieuwe maatregelen een kentering moeten brengen, aldus de overheid. Deze nieuwe maatregelen gaan zondagavond om 17.00 uur in en raken ook de hockeysport.

 

Avondlockdown

Van 17.00 uur tot 05.00 uur moeten ook de sportcomplexen dicht zijn. Wederom wordt een gat geslagen in het verenigingsleven. Maar de overheid geeft in haar overzicht van maatregelen ook heel duidelijk aan dat amateursport overdag tot 17.00 uur mogelijk is en blijft, en dat wedstrijden en trainingen doorgang kunnen vinden binnen deze tijdspanne.

 

Met betrekking tot veldseizoen

Na komend weekend is in vijf van de zes districten het veldseizoen afgelopen. Het overgrote deel van de veldwedstrijden staat komend weekend zo ingepland dat de wedstrijd om zondagmiddag om 17.00 afgerond is. Voor de andere wedstrijden zoekt de KNHB met verenigingen een oplossing. Mocht dat niet lukken, dan dient de wedstrijd te worden afgelast.

 

Zaalhockey

Ruim 10.000 teams in Nederland maken zich na komend weekend op voor het zaalseizoen. De KNHB heeft na een snelle analyse vastgesteld dat 85% van alle zaalwedstrijden gespeeld wordt door jeugdteams. Bovendien geldt dat van alle op dit moment ingeplande wedstrijden (junioren en senioren) 85% uitgespeeld zal zijn voor 17.00 uur. Van alle wedstrijden dient 15% dus verplaatst te worden. De competitieleiding van de KNHB onderzoekt de komende dagen wat in dit geval de mogelijkheden zijn. Daarbij denkt de bond aan het eerder op de dag starten van wedstrijden waardoor meer wedstrijden gespeeld kunnen worden voor 17.00 uur. Daarnaast denkt de hockeybond ruimte te zien op data die nu nog niet of deels worden gebruikt als competitiedata, zoals bijvoorbeeld 2 januari 2022. Tot slot zoekt de KNHB naar extra ruimte in de hallen, waaronder ook de nog niet benutte ruimte in de 38 blaashallen op verenigingen.

Op 5 december staan de eerste zaalwedstrijden ingepland. Vanwege de verjaardag van Sinterklaas is het wedstrijdschema al zo opgesteld dat in vier districten de zaalwedstrijden uiterlijk om 17.00 uur afgerond zijn.

 

Uitdagingen

Natuurlijk ziet de KNHB de grote uitdagingen die gepaard gaan met deze maatregelen. Veel trainingen vinden normaal gesproken pas plaats na 17.00 uur, veel vrijwilligers zijn juist vanaf dat moment pas beschikbaar. Tegelijkertijd ziet de KNHB ook de ruimte die de overheid biedt om in deze lastige tijd sporters te laten sporten; hockeyers te laten hockeyen. Daarom roept de KNHB verenigingen en hockeyers op om creatief te kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn. Ook nu de situatie verre van ideaal is, is het belangrijk om de ruimte die we wel hebben volledig in te vullen.

 

De KNHB heeft sinds het begin van de coronacrisis de overheidslijn gevolgd maar ook altijd aangegeven dat blijven sporten van groot belang is. Sport is en blijft in onze ogen een deel van de oplossing, niet het probleem. Sport maakt weerbaar, haalt mensen uit een eventueel sociaal isolement en zorgt voor plezier, juist nu er zoveel niet mogelijk is. Daarom wil de KNHB samen met de verenigingen alles op alles zetten om hockeyen voor iedereen mogelijk te blijven maken.

 

Verder…

 

Check coronatoegangsbewijs (CTB) op correcte wijze

Om veilig te kunnen sporten is het belangrijk dat we ons houden aan de huidige coronamaatregelen. Willen we ingrijpendere maatregelen voor de sportsector voorkomen, dan is het cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij sportverenigingen mogelijk te houden.

De KNHB roept haar verenigingen en alle hockeyers daarom op het CTB correct te controleren, dan wel te laten controleren. Lees meer

 

1,5 meter afstand verplicht

Met ingang van 24 november geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die niet aan het sporten is weer de verplichting tot het nemen van 1,5 meter afstand. Er is dus geen sprake meer van een advies maar van een verplichting.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.


Basisregels

We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan onderstaande basisregels:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
  • Was vaak en goed je handen, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Zorg voor voldoende frisse lucht

 

Autoreizen

Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, adviseren wij personen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen.