header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
van 't bestuur

Van de voorzitter!

Nieuws afbeelding 22-4

Beste leden,

 

Als voorzitter van jullie club weten jullie dat ik er als geen ander van geniet om samen op het veld of in het clubhuis te staan. Dat is waar het gebeurt en zo krijg ik goed mee hoe het met eenieder gaat en wat er speelt onder de leden. Zonder de hockey-activiteiten en vanuit huis is dat toch anders. Natuurlijk hoop ik van harte dat het iedereen goed en gezond vergaat.


 

Regering en KNHB

Zoals sinds maart jl. op de website is te volgen, handelt de LHC in lijn met de KNHB en onze regering, en doen we dat steeds binnen een dag. Hoe kan dat zo snel? De KNHB bereidt, met andere sportbonden, het NOC*NSF en afgevaardigde burgemeesters, steeds scenario’s voor en handelt vervolgens steeds binnen een dag na de bekendmakingen van de regering door het beleid - dat dus al is voorbereid - op haar website te delen. Ook wij zitten kort op de bal en communiceren daarna direct richting jullie, onze leden. Sinds de afkondiging van de Corona-maatregelen hebben wij dus per 12 maart het clubhuis en de gehele accommodatie tot aan in ieder geval 28 april moeten sluiten. Als bestuur komen we nu niet eens per vier weken bij elkaar, maar spreken wij elkaar telefonisch minimaal om de week. Ook wij hebben de ontwikkelingen achter de schermen gevolgd en diverse scenario’s doorgenomen.En, in de tussentijd dat de leden niet op de LHC komen, onderhoudt het A-team onze accommodatie en wordt ook de barvoorraad gecontroleerd.


 

Financiële impact op LHC?

Mogelijk vragen jullie je af wat de impact van de Corona-uitbraak op onze LHC is? In tegenstelling tot bedrijven is de club een vereniging en dus van ons allen samen. Aan het begin van het seizoen bekijken we gezamenlijk met hoeveel leden we zijn, waar de totale contributie vervolgens uitrolt. Op basis daarvan wordt de begroting gemaakt. Hoewel we de afgelopen periode de baromzet missen, valt de impact voor de LHC mee. Dit is bij ons anders dan bij sommige grote clubs met daarbij horende grote (wegvallende) baromzetten en hogere kosten. Dat de schade bij ons beperkt is, heeft twee redenen. Ten eerste zit dat dus in de beperkte baromzet van onze club. Ondanks dat we die omzet missen, valt er misschien aan het eind van dit seizoen nog iets te redden. Tegelijkertijd bestaat een deel van onze trainerskosten ook uit de vergoeding aan de jeugdtrainers, en die vervalt nu. De tweede reden is goed financieel beleid. Zoals jullie weten zijn onze keuken en bar deze winter verbouwd. Om die reden werd onze penningmeester op de afgelopen ALV nog gevraagd of wij dan niet de baromzet hoger moesten begroten, zodat er meer geld voor trainers beschikbaar zou komen. Dit is vanuit een verstandig economisch voorzichtigheidsprincipe niet gedaan. De verbouwing zelf is grotendeels voorgefinancierd door de Stichting van de LHC (SAR). Hier dragen wij jaarlijks een groot deel van ons budget aan af. Zowel de SAR als de LHC zijn tot op heden financieel gezond en zo hebben wij dat ook afgelopen week telefonisch met de gemeente besproken. Dank en complimenten aan Marc en Chris als penningmeesters van de LHC en SAR.


 

Lustrum verplaatst

Ons lustrum, dat onder leiding van Selma Hebbink op 16 mei a.s. zou plaatsvinden, is in overleg met het bestuur uitgesteld. Selma heeft de partners en leveranciers al aangegeven dat de nieuwe datum in het nieuwe seizoen zal plaatsvinden. In juni bekijken we of we dit concreet kunnen maken. Want uitstel van ons mooie lustrum is zeker geen afstel!

 


En dan natuurlijk… Hockey, sfeer en betrokkenheid

Waar onze club echt om draait is natuurlijk de sport zelf, in combinatie met het plezier wat wij daaraan beleven, samen. De organisatie hiervan ligt naast het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechterscommissie voornamelijk bij de Technische Commissie (TC). Ook zij blijven achter de schermen zeer actief. Ze hebben de leden zelfs per video een hockeygroet gegeven, die eerder deze week is gedeeld. Vanavond bekijken zij samen hoe het verdere seizoen mogelijk met hockey kan worden ingedeeld. Hierover communiceren zij zo spoedig mogelijk op de website.

 


Dit seizoen geen competitiewedstrijden meer

Zoals onze regering gisteren duidelijk aangaf, mag trainen voor de jeugd wel maar zijn competitiewedstrijden - gezien het reizen - niet toegestaan. De KNHB heeft daarop direct laten weten dat het seizoen voor wat deze competitiewedstrijden betreft daarmee per direct is afgelopen. Wel heeft de KNHB een hockeyprotocol opgesteld en met de verenigingen gedeeld, waarin richtlijnen voor trainingen zijn opgenomen. De TC neemt dit mee in hun overleg en plannen.

 


Tot slot

Wees er s.v.p. van bewust dat onze clubs drijft op vrijwilligers. Oók de TC bestaat uit ouders die in deze Corona-tijd naast werk en gezin in de avond met elkaar overleggen hoe een en ander toch nog mogelijk kan worden gemaakt voor al onze kinderen. Mogelijk kunnen zij daar ondersteuning bij gebruiken. Wilt u helpen, dan horen we dat heel graag! Zeker nu bardiensten, fluiten en het wassen van shirts even wegvalt, is daar vast wel weer wat meer ruimte voor in de agenda. En wanneer jullie zorgen of vragen hebben, neem dan ook gerust contact op met ons.

 

Namens het bestuur, blijf gezond en tot op de club,

Tom van der Laan

Voorzitter Lochemse Hockeyclub