header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
van 't bestuur

Van de voorzitter: nieuwe bestuursleden en waterveld

Nieuws afbeelding 19-5

Beste leden,

 

We gaan de laatste zes weken van het seizoen in. Om precies te zijn, er zijn nog drie competitieweekeinden gevolgd door drie weken met evenementen, toernooien en afsluitingen. 

 

Alvorens we deze periode ingaan wil ik graag nu alvast mijn dankwoord uitspreken aan alle leden en vrijwilligers die aan dit uiterst succesvolle hockeyseizoen hebben bijgedragen.

Feit is namelijk dat we naast het sportieve en sociale plezier dat we dit seizoen met elkaar hebben beleefd, enorm de basis van de LHC hebben weten te verstevigen en we er ook op een hoop fronten op vooruit hebben weten te gaan.

 

Allereerst de sociale evenementen. Wat hier het meest bij opvalt zijn niet alleen de activiteiten zelf ,maar vooral dat deze inmiddels door een veel bredere groep mensen worden georganiseerd. Hierdoor vindt er meer plaats en omdat de baromzet circa 20% van onze begroting dekt, borgt dit een voor de LHC noodzakelijke win-winsituatie. 

 

Hoogtepunten waren met name de door de jongste jeugd activiteiten commissie georganiseerde activiteiten zoals sinterklaas, paaseieren zoeken, de speurtocht en de feesten voor de jongste jeugd. Daarnaast was ook het AB-feest wederom geslaagd. Gezien wij de veiligheid omtrent jeugd en alcohol willen borgen, hebben wij ons samen met de jeugdraad even een aantal maanden teruggetrokken om dit nog strakker aan te sturen. Hierdoor is er alleen in de tweede seizoenshelft een AB-feest geweest maar was dit wederom geslaagd. Ook de derde editie van het familiepaastoernooi had wederom twintig deelnemende teams ondanks dat Pasen in de meivakantie viel dit jaar.

 

Ontzettend verheugd ben ik met de nieuw gevormde toernooicommissies, de sterrendagcommissie en de lustrumcommissie voor ons 85-jarig bestaan aankomende oktober. De thuistoernooien en evenementen op de club de aankomende weken zijn cruciaal voor zowel de ambiance als de begroting.

 

Ten tweede onze hockeytechnische organisatie. In de samenwerking tussen de technische commissie en het technisch hart is dit het tweede seizoen, waarin er getraind wordt volgens het Dutch Field hockeyplan. Ook zijn er in samenwerking met de KNHB diverse workshops op de club georganiseerd waar circa 40 jeugdtrainers en coachende ouders aan hebben deelgenomen en hun certificaat basis coachen voor hebben ontvangen. Ik weet niet of jullie het merken maar de techniek en het samenspel gaan er sinds een aantal maanden enorm op vooruit.

 

Dit is het vierde seizoen dat Annemiek bij ons actief is en zoals bekend zal zij ons na dit seizoen gaan verlaten. Op dit moment vinden er al op een heel prettige wijze diverse overdrachtsmomenten plaats tussen Annemiek en de nieuw vastgelegde trainers. 

 

Ook hier zijn behoorlijke stappen in gemaakt, zo kan ik aankondigen dat Hans Stroink aankomend seizoen vier dagen in de week bij ons actief zal zijn. Daarnaast komt Walter Kloosterboer terug als trainer en zal hij ook gaan coachen. Maarten Wonink wordt onze trainingscoördinator. Rob Hupkens blijft de JA1 trainen en coachen. Met Daan zijn we nog in gesprek. Martin Rietman gaat de MA1 coachen en als klap op de vuurpijl is Arjan van Zanen (nu coach Zutphen D1) vastgelegd als trainer/coach van Dames 1.

 

Ja, u leest het goed, ik heb ze afgelopen vrijdag zelf al een keer getraind en kom zojuist van de felicitatieborrel want bij dezen heeft de LHC weer een dames 1. Ons nieuwe beleid maakt dat we nu al anderhalf jaar ‘niet meer aan de ketting’ trekken. Ofwel we vormen geen Heren en Dames teams met jeugdspelers meer. Dit is een zeer sterke en de enige juiste keuze gebleken. Hierdoor spelen jeugdspelers in hun eigen leeftijdscategorie en slechts binnen de A,B en C wordt er binnen deze lijnen geselecteerd op sterkte. We hebben aankomend seizoen dus niet alleen weer een Dames 1 maar nu een Dames 1 met louter speelsters die seniorenleeftijd hebben! Ik hoop jullie allen op de zondag langs de lijn te zien in het aankomende seizoen!

 

Ten derde en tot slot onze basis. Er is dit seizoen tastbaar in de club geïnvesteerd. Naast het Piet de Kant veldje is er een heel mooie luifel aan de club gekomen, die zeer sfeervol het terras overdekt. Ook is er vanuit de sponsorcommissie een televisiescherm gekomen. Aankomende winter worden de gehele keuken en de bar vervangen. De voorbereidingen zijn hiervoor in volle gang. 

 

Wij doen niet aan luchtkastelen, zijn mede dankzij onze zeer actieve sponsorcommissie, financieel heel erg gezond en willen dat ook blijven. Maar de ontwikkelingen binnen hockeyend Nederland zijn wel dusdanig dat daar waar een waterveld tien jaar geleden een luxe en weelde was, dit over een aantal jaar voor elke club de norm zal zijn. Om deze reden zijn wij de mogelijkheden aan het onderzoeken hoe wij dit kunnen realiseren. Dit zou betekenen dat wij kunstgrasveld 2 na afschrijving niet zouden vervangen maar in plaats daarvan een waterveld zouden aanleggen op de plek van grasveld 1 naast het clubhuis. Hier is met de plaatsing van de luifel al rekening mee gehouden, er is met landmeters gemeten, het past. Willen jullie een waterveld? Help de club dan met het werven van circa 40 nieuwe leden en dan komt het er binnen 2 jaar echt!

 

Sterker nog, wij nemen dit plan dusdanig serieus dat wij besloten hebben ons bestuur uit te breiden van zeven naar negen leden. Afgelopen oktober ben ik zelf voor een periode van drie jaar als voorzitter herkozen maar ook Bas Holshuijsen is toen voor een periode van drie jaar door de ALV als bestuurslid ingestemd. In de praktijk was Bas echter al sinds januari 2018 als bestuurslid actief. Dit geldt zo ook voor drie nieuwe bestuursleden die per direct actief zullen zijn, met de aanname, en onder voorbehoud dat zij aankomende oktober in de ALV worden ingestemd in het bestuur.

 

De eerste is Jolien Muntjewerf die per direct de functie zal bekleden als bestuurslid Ledenwerving. Zoals ik aangaf nemen wij zowel onze leden als het waterveld zeer serieus en dus vereist het een volwaardig bestuurslid om ons ledenaantal te gaan laten groeien. Jolien zit nu ook nog als lijncoördinator in de TC en zal die rol tot en met aankomende juni tijdelijk naar eigen inzicht blijven combineren. Hebben jullie ideeën met betrekking tot ledenwerving, of denk je actief te kunnen ondersteunen, wend je tot Jolien. 

 

De andere twee nieuwe bestuursleden zijn Frank Fox en Matthy Fett. Beiden als bestuurslid technische zaken en in een gedeelde de rol betreft het voorzitterschap van de technische commissie. Frank en Matthy zaten beiden al in de TC maar vervangen dus per direct samen Erik ter Brugge die deze rol tot op heden zelfstandig invulde. Dit was echter een rol die een veel te groot werkveld besloeg voor een individu om te kunnen blijven behappen. Om die reden wordt deze rol dan ook bij menig club door meerdere vrijwilligers ingevuld en bij de LHC nu dus ook, gezien de ambities de we met elkaar hebben.

 

Met veel ontzag en respect wil ik Erik dan ook danken voor de bijna 3 jaar die hij deze zware rol toch individueel heeft weten in te vullen. Erik was erg sterk in het prioriteren en het structuur geven aan zaken, besluitvaardig, wees nimmer naar een ander en nam juist wanneer het complexe of lastige situaties betrof, volledig de eindverantwoordelijkheid van de TC. Dat onze jongere jeugdspelers nu met veel plezier in hun eigen leeftijdscategorie spelen is daar onder andere een directe resultante van. Ook is onder de leiding van Erik het zaalhockey enorm gegroeid. Erik, dank!

 

Met betrekking tot de aankomende teamindeling, weten jullie dus ook bij deze, dat deze nu onder de leiding van Frank en Matthy valt en dat ook Jolien hier tot en met aanstaande juni nog bij betrokken blijft.

 

Tot slot nog een oproep want tevens na een termijn van ruim drie jaar zal Ellen Belterman eind juni uit het bestuur gaan treden. Wij zoeken dus een nieuwe Secretaris. Hiervoor zal een vacature op de website worden geplaatst. 

 

Blijven jullie aanstaande vrijdag ook weer allen eten op de club na de training van de jongste jeugd? Geef je dan uiterlijk dinsdag op.

 

Geniet van de komende weken!

 

Tom van der Laan

Voorzitter LHC