header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
van 't bestuur

Eppo van Bolhuis

Nieuws afbeelding 8-1

Op 4 januari jl. is Eppo van Bolhuis, Erelid van de LHC, overleden. Naast Erelid was Eppo van Bolhuis ook Drager van de bondspeld, een onderscheiding voor vrijwilligers van de KNHB die Eppo in 2016 ontvangen heeft, gezien hij zoveel heeft betekend voor de hockeysport.

Vanaf mid jaren 80 heeft Eppo zich zowel als club- en bondsscheidsrechter, als voorzitter van de scheidsrechterscommissie, zes jaar lang als bestuurslid en tot en met afgelopen kalenderjaar nog als examinator voor de Lochemse Hockeyclub ingezet. Daarnaast was Eppo sinds 2000 en zelfs tot aan afgelopen week een geliefd lid van het A-team. Wij herinneren ons Eppo als zeer betrokken, iemand die altijd van de hoed en de rand wist, en als iemand die voor goed gastheerschap stond.

Met het overlijden van Eppo van Bolhuis verliezen we een waar clubicoon.

Het afscheid en de condoleance vinden deze week plaats. De familie heeft aangegeven dat u via het bestuur of via hen zelf hiernaar kunt informeren.

Namens het bestuur en de LHC wens ik de familie van Eppo alle sterkte toe.

Tom van der Laan
Voorzitter LHC