header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 
Mededeling

Spelregelcursus voor iedereen!

Nieuws afbeelding 7-10

Zoals elke intelligente en intensieve sport kent het hockey vrij veel regels. Regels die in de loop der jaren ook nogal eens bijgesteld of vernieuwd worden. Hoe fijn is het niet als je als speler op de hoogte bent van de (actuele) regels? Daarom stelt de KNHB voor elke speler vanaf de B-leeftijd het halen van een spelregelkaart verplicht. Regelkennis komt immers je spel ten goede en bovendien kweekt het enig begrip voor de scheids: je snapt dat een scheidsrechter ook maar een mens is en een situatie soms gewoon niet KAN zien.

Nog geen kaart? Wij hechten er waarde aan dat iedereen binnen de LHC vanaf 15-jarige leeftijd deze kaart alsnog kan halen. Of preciezer gezegd: moet halen. Dit is nl. ook ons beleid. Want naast dat de bond dit eist, vinden wij het als LHC fair dat wij de ‘lasten’ met elkaar delen. Een enkele wedstrijd fluiten per seizoen behoort dan naast alle ‘rechten’ ook gewoon tot de ‘plichten’ als je lid bent van een vereniging. Binnen de LHC hebben wij het motto: fluiten doen wij met zijn allen! Wij zullen daarom alle spelende leden die nog niet over een kaart beschikken, oproepen om deze alsnog te gaan halen en daarbij geldt: no excuses allowed. Dit gaat d.m.v. een online spelregelcursus en een kort schriftelijk examen, af te leggen in ons clubhuis. Wij zullen dit in februari 2019 organiseren. Nader bericht volgt!

Geen lid, maar toch willen fluiten?

Ouders die nu langs de lijnen de prestaties van hun kinderen bewonderen, maar zich net zo goed tegelijkertijd als scheidsrechter verdienstelijk willen maken, willen wij daartoe zeker de kans bieden. Dit geldt al vanaf de 8-tallen. Een wedstrijd in goede banen te leiden is uitdagend en leuk. En zonder scheidsrechters zijn wij nergens! U kunt meedoen aan de cursus die wij in februari gaan geven, zie bovenstaande info. Laat uw interesse weten via [email protected]

Hartelijke groet,

Hetty Helder, voorzitter scheidsrechterscommissie en Tom van der Laan, voorzitter bestuur LHC